O NAS INNOWACJA OFERTA KADRA PRASA O NAS KONTAKT
 
 

DOCZYSZCZANIE FILTRÓW

Problemy pojawiają się też np. przy zmianie zewnętrznych warunków atmosferycznych – zwiększenie wilgotności powietrza, lub pogorszenie jakości sprężonego powietrza potrzebnego do oczyszczania filtrów. Dlatego często konieczne jest przeprowadzenie zabiegu doczyszczania filtrów w celu przywrócenia jeżeli nie całkowitej to przynajmniej w znacznej części sprawności urządzeń.

Zdarza się , że eksploatatorzy urządzeń próbują doczyszczać filtry przedmuchując je sprężonym powietrzem. Bez odpowiedniego urządzenia a przede wszystkim doświadczenia w tym zakresie zabieg doczyszczania z pewnością będzie mało skuteczny a do tego mocno uciążliwy z powodu nieopanowanego wypływu zanieczyszczeń pylistych co prowadzi zawsze do miejscowego zanieczyszczenia. W konsekwencji często prowadzi to do konieczności zakupu nowych filtrów i utylizacji „starych”. Zbierając przez lata doświadczenia w branży odpylania doszliśmy do wniosku, że konstruując odpowiednie urządzenie do doczyszczania filtrów pomożemy naszym klientom znacznie obniżyć koszty eksploatacji urządzeń odpylających w następujący sposób : Przedłużymy okres eksploatacji filtrów nawet o 60-80 %* odsuwając konieczność zakupu nowych filtrów nawet o kilka – kilkanaście miesięcy*. Odsuniemy o ten sam okres konieczność utylizacji „starych” filtrów, które często w rzeczywistości są jedynie mocno zabrudzone, ale konstrukcyjnie nadal nieuszkodzone.

W uzasadnionych ekonomicznie przypadkach wykonujemy regenerację filtrów patronowych, np. : doklejanie tasiemek, wymiana uszkodzonej pokrywy, itd. *- skuteczność samego doczyszczania jest uzależniona od rodzaju zanieczyszczeń, konstrukcji samego filtra patronowego, a czas eksploatacji po doczyszczeniu zależy od sprawności systemu oczyszczania samego urządzenia odpylającego, sam zabieg doczyszczania w wielu wypadkach będzie mógł być wykonywany kilkukrotnie.

INNOWACYJNOŚĆ

Urządzenia odpylające wyposażone są w systemy oczyszczania, które najczęściej są w miarę skuteczne i pozwalają na ich wielotygodniową eksploatację. Każdy wkład ma jednak swoją żywotność, wówczas klient stoi przed kolejnym zakupem nowych filtrów. Dla dużych odpylni jest to często spory wydatek. Nasze innowacyjne urządzenie pozwala wydłużyć życie patrona, a co z tym idzie przesuwa koszty w czasie związane z zakupem i utylizacją.

W dłuższej perspektywie czasu pozyskane oszczędności można przeznaczyć na nowe lub niezrealizowane inwestycje. Dzięki wysokiej skuteczności działania, którą uzyskujemy dzięki metodzie czyszczenia uzyskana przepuszczalność wkładu jest zbliżona do nowych wkładów.

Poziom naszej skuteczności jest również uzależniony od jakości wkładu i medium filtracyjnego. Jest nam niezmiernie miło, że dzięki naszym usługom możemy się przyczyniać do redukcji kosztów i ochrony środowiska.


KAMO-FILTERS

Doczyszczanie filtrów patronowych.
Systemy odpylające są bardzo powszechnymi urządzeniami oczyszczania powietrza z powstających zanieczyszczeń podczas procesów produkcyjnych, transportowych, obróbczych, lakierowania proszkowego, itd.
Najczęściej tzw. zapylenie generowane jest ciągle i to w ilościach wymagających od samego urządzenia jego samoregeneracji, aby proces filtracji był skuteczny i nieprzerwany .


Urządzenia odpylające wyposażone są w systemy oczyszczania, które najczęściej są w miarę skuteczne i pozwalają na ich wielotygodniową eksploatację.
Z praktyki jednak wiadomo, że urządzenia te często są skonfigurowane np. ze względu na koszt wytworzenia w taki sposób, że „dobrze radzą sobie” w warunkach optymalnych, ale jakiekolwiek wzrost ich obciążenia powoduje, że filtry patronowe coraz słabiej się oczyszczają.
Problemy pojawiają się też np. przy zmianie zewnętrznych warunków atmosferycznych – zwiększenie wilgotności powietrza, lub pogorszenie jakości sprężonego powietrza potrzebnego do oczyszczania filtrów.
Dlatego często konieczne i celowe jest przeprowadzenie zabiegu doczyszczania filtrów w celu przywrócenia możliwie maksymalnej sprawności urządzeń.
Do tej pory brak było na rynku profesjonalnych urządzeń, dzięki którym można było szybko i sprawnie doczyścić filtry patronowe.

Na podstawie wcześniejszych wieloletnich doświadczeń, obserwacji i analizy problemu wspólnie ze specjalistami z branży odpylania przemysłowego firma KAMO-FILTERS stworzyła profesjonalne i skuteczne urządzenie do doczyszczania filtrów patronowych. Analizując rynek od strony najbardziej popularnych filtrów przeważająca ich część to filtry o długości do 1200 mm oraz do średnicy 380 mm. I takie standardowe filtry możemy w naszym urządzeniu doczyszczać.
Oczywiście po wykonaniu pewnych zmian konstrukcji jesteśmy przygotowani na doczyszczanie filtrów o niestandardowych wymiarach, np. średnicy 500 mm, czy długości 1500 mm.

Wygląd zewnętrzny modelu urządzenia do doczyszczania filtrów patronowych. Najważniejsze korzyści doczyszczania filtrów patronowych : - przedłużenie możliwości eksploatacji filtrów o kolejne kilka tygodni/miesięcy*, - przesunięcie w czasie konieczności zakupu nowych filtrów, - obniżenie kosztów utylizacji starych, wyeksploatowanych filtrów,
*- czas dalszej eksploatacji filtrów po doczyszczaniu uzależniony jest min. od sprawności samego systemu odpylania, prawidłowości doboru materiału filtracyjnego,a także co jest równie ważne - jego jakości.
   

Powyższe zdjęcia są przykładowe. Stan filtrów i przebieg procesu czyszczenia może być różny w zależności min. od rodzaju zanieczyszczenia, które jest filtrowane i rodzaju materiału filtracyjnego, ale efekt końcowy powinien być zawsze podobny – odzyskanie sprawności filtrów co najmniej 80-90%.
Aby proces doczyszczania był skuteczny, często są konieczne dodatkowe zabiegi przygotowawcze, decyzja o ich rodzaju i sposobie przeprowadzenia podejmowana jest zawsze indywidualnie, po pełnej analizie aplikacji. Preferujemy wykonywanie usługi doczyszczania w naszym zakładzie, co zwalnia klientów z przygotowania specjalnego miejsca do wykonywania usługi, gdzie konieczne jest zabezpieczenie energii elektrycznej, sprężonego powietrza jak i nie absorbuje służb zakładu. Jednocześnie pozwala nam na niezależne, czasami czasochłonne zabiegi przygotowawcze.
www.kamo-filters.pl | Kamo-Filters 2017 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY | www.kamo-filters.pl