O NAS INNOWACJA OFERTA KADRA PRASA O NAS KONTAKT
 
 

OFERTA podstawowa

Naszym klientom oferujemy:

- filtracja, separacja cieczy, separacja mgły olejowej, części maszyn i urządzeń.

OFERTA w zakresie odpylania przemysłowego

Naszym klientom oferujemy:

- regeneracja filtrów patronowych, w tym doczyszczanie i w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach naprawa konstrukcji filtrów,
- konsultacje związane z całą problematyką odpylania przemysłowego,
- dostawę nowych filtrów patronowych , kieszeniowych, worków filtracyjnych itp.,
- dostawę części zamiennych, innych podzespołów,
- remonty i naprawy urządzeń odpylających i całych instalacji odpylających,
- dostawa nowych urządzeń odpylających,
- możliwość przekazania zużytych filtrów do utylizacji,

Problematyka odpylania przemysłowego w odróżnieniu do filtracji cieczy jest materią bardzo specyficzną , w której bardzo dużo czynników ma wpływ na skuteczność procesu odpylania i jego ciągłość. Dlatego do każdego zadania podchodzimy indywidualnie i dopiero po wnikliwej analizie problemu będziemy mogli przedstawić wnioski pozwalające na optymalizację procesu. Może to być zmiana typu samych filtrów patronowych, optymalizacja procesu oczyszczania, zmiany konstrukcyjne urządzenia lub elementów instalacji.

Mamy nadzieję, że nasza propozycja okażę się podstawą do dalszych rozmów i zachęci Państwa do współpracy.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji , z góry dziękujemy za skierowane do nas pytania


REGENERACJA FILTRÓW ODPYLAJĄCYCH - OPIS

OFERTA filtry silosowe

Naszym klientom oferujemy:

Filtry silosowe oprócz zadania filtracji mają inną bardzo ważną funkcję, mianowicie umożliwiają proces tzw. „oddychania” silosu. Ilość materiałów w silosie najczęściej szybko się zmienia, przy załadunku jest konieczność odprowadzenia powietrza, a przy rozładunku doprowadzenia powietrza. Sprawny filtr ma zapewnić bezpieczną i „czystą” eksploatację silosu. Oczywiście każdy silos powinien być wyposażony w odpowiednie klapy bezpieczeństwa, które tak jak i filtry powinny być stale kontrolowane i sprawdzane pod względem sprawności. Niestety niesprawne urządzenia silosowe nie tylko mogą zakłócić cykl produkcyjny, ale mogą też doprowadzić do bardzo niebezpiecznych awarii i uszkodzeń samego silosu. Równolegle spotyka się na silosach filtry workowe, kieszeniowe jak i patronowe. Funkcjonują 2 systemy ich regeneracji, mechaniczne ( wibracyjne ) i sprężonym powietrzem.
Firma Kamo-Filters oferuje kompleksowe usługi serwisowe i naprawcze filtrów silosowych oraz innego oprzyrządowania silosów. Oferujemy pełną ofertę wkładów filtracyjnych wszelkiego typu. Dobierzemy, dostarczymy i zamontujemy nowy filtr.
Więcej informacji na załączonym poniżej folderze.


OFERTA WKŁADÓW DO FILTRÓW ODPYLAJĄCYCH SILOSY MATERIAŁÓW SYPKICH

OFERTA W ZAKRESIE FILTRACJI CIECZY:

- regeneracja filtrów siatkowych, - konsultacje związane z całą problematyką filtracji cieczy, - dostawa nowych filtrów, wkładów filtracyjnych, - dostawa części zamiennych, innych podzespołów,

OFERTA W ZAKRESIE CHŁODZIWA:

- pielęgnacja chłodziw - optymalizacja parametrów eksploatacyjnych, - dostawa chłodziw, przygotowanie emulsji, - utylizacja zużytego chłodziwa

Regeneracja filtrów siatkowych

Regeneracja filtrów siatkowych tzw. „DRG”
   

Wkłady filtracyjne pracujące w układach obiegu chłodziwa, szczególnie w nowszych obrabiarkach pracują w dużych ciśnieniach, materialem filtracyjnym jest siatka chromoniklowa. Konstrukcyjnie są bardzo wytrzymałe, jednak duża ilość zanieczyszczeń w obiegu powoduje, że w bardzo krótkim czasie są na tyle zapchane, że ograniczają swobodny przepływ chłodziwa i generują zbyt dużą różnicę ciśnień. Firma Kamo-Filters opracowała własną technologię regeneracji wkładów filtracyjnych z siatką metalową. Dzięki tej metodzie odzyskujemy właściwie 100% powierzchni filtracji. Doświadczenia wskazują, że zabieg czyszczenia można przeprowadzić bez szkody dla wkładu nawet 3-4 razy. Oczywiście wcześniej analizujemy podstawowe parametry pracy, czyli ciśnienie robocze, rodzaj zanieczyszczeń, doświadczenia użytkownika związane z dotychczasową eksploatacją filtrów.

   www.kamo-filters.pl | Kamo-Filters 2017 ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY | www.kamo-filters.pl